Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 328 algatati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0167) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse jagamiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Eesmärgiks on jagada 4,76 ha suurune maaüksus üheks 2 ha suuruseks elamukrundiks ning teepoolses osas moodustataks ärikrunt kuhu kavandatakse majutushooned. Planeeringuala näol on tegu kunagi hoonestatud talukohaga. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust. Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53238