Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu mittealgatamine Mangu küla Kalda ja Kalda II maaüksustel

Hiiu Vallavolikogu 15. juuni otsusega nr 368 otsustati mitte algatada detailplaneeringut Mangu küla Kalda (katastritunnus: 39201:004:0310) ja Kalda II (katastritunnus: 39201:004:0370) maaüksustel 4 elamukrundi moodustamiseks. Planeeringu algatamist taotleti väiksemate elamkruntide (alla 2 ha) moodustamiseks, kui on antud piirkonnas lubatud Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu kohaselt. Teemaplaneeringu kehtimise perioodil ei ole varasemas planeerimispraktikas algatatud planeeringuid uute üldplaneeringu tingimustest väiksemate kruntide moodustamiseks. Hiiu vald ei näe takistusi soovitud maakasutuse osas, kuid ei pea võimalikuks läbi planeeringu maa-alal soovitud arvu kruntide moodustamist. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51430