default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

PALJU ÕNNE, HIIU VALD!

Hiiu vallavanem Reili Rand: Mul on siiras rõõm ja suur au tervitada teid Hiiu valla kolmanda sünnipäeva puhul! 

Kolm aastat tagasi otsustasid Kõrgessaare vald ja Kärdla linn, et üheskoos oleme tugevamad ning seljad kokku pannes saame anda suurema panuse elanike heaolu kasvuks. Kuigi muudatused on vajalikud, võivad need olla ka rasked. Kolm aastat tagasi ühinemisotsust tehes ei saanud keegi lõpuni kindel olla, millised saavad olema uue ühise valla esimesed eluaastad. Esimesed sammud on olnud valla arengus pea sama olulised ja õpetlikud kui inimlapsel. Kolme aastaselt hakkab laps oma tegevust mõtestama, omandab esimesed teadlikud kogemused ning hakkab looma mälestusi. See aeg on täis kiireid muutusi. Kui iseendaga hakkama saamine on selgeks õpitud, hakkab uus ilmakodanik üha rohkem pidama dialoogi välismaailmaga ning võtma samm-sammu haaval suuremat vastutust oma tuleviku kujundamisel. Võib öelda, et ka Hiiu vallal on need kolm kriitiliselt tähtsat ning kiirete muutustega aastat läbi saanud.

Minul on olnud võimalus Hiiu valla arengusse panustada viimane aasta. See on pakkunud rõõmu ja ka väljakutseid. Oleme töötanud selle nimel, et vald tervikuna hingaks ühes rütmis. Olen jätkuvalt seda meelt, et kogukonna ühtseks arenguks on vaja teha koostööd ja olla üks meeskond. Vaid nii saame end hoida konkurentsivõimelised ning luua elukeskkonna, kus on hea elada ja mille saame pärandada oma lastele ja lapselastele.

Eelmise aasta lõpp tõi kaasa keerulise väljakutse valla finantsseisus. Meile sai selgeks, et samamoodi edasi minna ei ole võimalik, mistõttu oleme sel aastal hoidnud selgelt konservatiivset eelarvepoliitikat ning vaadanud kriitiliselt üle senised kulud. Selle tulemusel oleme pea aastaga tasakaalu leidnud, et tulevikus teha taas vajalikke investeeringuid. Suur kummardus kõikidele valla igapäevatöö tegijatele, kelle abiga on olnud võimalik valla arengut õigel kursil hoida. Nii mõnedki osakonnad ja asutused pidid loobuma planeeritust, aga tänu koostööle, kokkuhoidmisele ja üksteise mõistmisele, oleme ületanud keerulisemad ajad.

Isegi kui vahepeal on raske, peame ise olema uhked ning uskuma enda valda ja kodusaarde. Mina igatahes olen uhke ning usun Hiiu valda. Olen uhke meie inimeste üle - alates tublidest vallaametnikest, tugevatest hallatavate asutuste juhtidest kuni tegusate kogukonnaliidriteni välja.

Olen tänulik, et viimane aasta on toonud rohkelt omavahelist dialoogi kogukonnas. Vallaelanikud on julgelt ja aktiivselt kaasa rääkinud erinevates otsustusprotsessides - näiteks nii põhihariduse käekäigu ja tuleviku kui ka valla üldise arengu üle. Ettevõtjatega on toimunud arutelud ühiste väljakutsete ja võimaluste osas ettevõtluskeskkonna arendamise ning töökohtade loomise teemal. President Lennart Meri on öelnud: “Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi.” Sama kehtib ka kohalikus kogukonnas. Meie edasine käekäik sõltub kõikidest meie inimestest.

Head sõbrad! Heidame pilgu ka tulevikku. Eesootav aasta toob meile järgmisi muutusi, mille puhul peame väikeste detailide ja isikuliste erimeelsuste kõrval nägema hoopis laiemat eesmärki. President Kersti Kaljulaid on hiljuti öelnud: “Lühiajalises perspektiivis elamine viib täielikule enesepettusele - veendumusele, et aeglaseid ja aastas suhteliselt väikestena tunduvaid muutusi saab ka edaspidi ületada väljakujunenud süsteemi vähehaaval täiustades. Et tuleviku väljakutseteks valmis olla, on vaja aga visiooni, milline see tulevik tõenäoliselt võib olla. Ilmselt tuleb arvestada mitme variandiga, kuidas me tulevikku võiksime jõuda.”

Tänaseks tundub selge, et Hiiumaale tekib ühine üle-saareline vald nii ehk teisiti. Olgu siis ühevaatuselise vabatahtliku ühinemisprotsessina või kahes osas riigi suunisel. Loodan, et ühest vaatusest meile piisab ning Hiiumaale tekib ühine omavalitsus, kus on tugevad osavallad. Osavaldade korraldada jääksid teemad, mis ka praegu kodaniku vallamajja toob. Ühisele vallavalitsusele aga terviklik ning ühtne vaade, niisamuti Hiiumaa huvide esindamine väljaspool saart kui ka suuremate investeeringute ettevalmistamine ja elluviimine. Oluline on jõuda arusaamisele, et koos oleme enamat kui osade summana. Rakendades tänaste valdade tugevusi, annab ühine Hiiumaa vald võimaluse veelgi paremaks ja edukamaks üle saareliseks tööks. Peame üheskoos töötama selle nimel, et hiidlasi ja Hiiumaad ei teeks kuulsaks mitte järjekordne parvlaevasaaga, vaid et paistaksime oma tublide inimeste ja saavutustega silma koguaeg. Peame ise ja ühiselt oma tublisid inimesi teistele eeskujuks tooma.

Hiiu vald on uhke oma inimeste üle. Täna on meil au anda üle Hiiu valla preemiad. Tänased tunnustatavad on kahtlemata inimesed, kelle teod on puudutanud paljusid, kellelt on, mida õppida ja eeskujuks võtta. Koos ning ühiselt tegutsedes saavutame väga palju ja soovin meile kõigile positiivset ja elurõõmsat meelt ning ühestegemise lusti. Sestap hoiame kokku!

Palju õnne meile kõigile tänasel pidupäeval! PALJU ÕNNE, HIIU VALD!

Reili Rand
Hiiu vallavanem

29. oktoobril 2016, Kärdlas