default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

HIIU VALD JUHIB RAHVUSVAHELIST MEREPÄÄSTE PROJEKTI

MASAPO merepääste projekti juhtgrupp kogunes oktoobrikuu viimastel päevadel Mariehamni arutamaks seni tehtut ning järgmisi samme projekti eesmärkide elluviimisel. Projekti teise perioodi (aprill-september) olulisemad märksõnad olid uute vabatahtlike päästjate koolitamine ning investeeringute elluviimine päästevarustuse soetamiseks ja päästetaristu rajamiseks. 

Nii Hiiumaal kui Saaremaal on projekti raames koolitatud ja atesteeritud kümme uut vabatahtlikku päästjat, kes aasta lõpul saavad vastava tunnustuse ka PPA poolt. Hiiumaa vabatahtlikele päästjatele on soetatud isikukaitsevarustust kuivülikondade ja kiivrite näol ning päästevarustust alustades päästepaadi mootoritest ja navigatsiooniseadmetest ning lõpetades otsingulampide ja esmaabivahenditega. Muhu saarel asuv Lõunaranna sadam on valmis saanud päästemaja, mis leiab ristkasutust ka läbi sadama klientide teenindamise.

Samuti on Hiiumaa, Saaremaa, Muhu ja Kihnu väikesadamate töötajad käinud õppereisidel Soome ja Rootsi väikesadamates, et tuua uusi teadmisi ning kogemusi meie väikesadamate arendamiseks.

Juhtgrupi kohtumine jätkub laupäeval rahvusvahelise merepäästeõppusega, millest võtab osa üks SAR (Search and rescue) üksus Hiiumaalt, üks SAR üksus Saaremaalt, kolm üksust Soomest, kaks Rootsist ja kuus Ahvenamaalt. Õppusel keskendutakse koostöö arendamisele suuremate õnnetusjuhtumite korral, mis vajavad erinevate piirkondade päästeorganisatsioonide koopereerumist.

Hiiumaalt osalevad juhtgrupi koosolekul projektijuht Sven Kriggulson ja juhtgrupi liige Martin Kagadze. MASAPO nimelist rahvusvahelist projekti juhib Hiiu vald.