default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

9.-10. aprillil Hiiu vallas läbiviidud elanike küsitluse tulemused

1) Hiiu valla haldusterritooriumil vähemalt 16-aastaste nimekirja kantud elanike arv seisuga 03.04.2017: 4041;

2) küsitluses osales kokku (elektrooniliselt ja küsitluspunktides): 134 Hiiu valla elanikku;

3) esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla, ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks“ jaatavalt vastanud isikute arv: 100;

4) esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla, ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks“ eitavalt vastanud isikute arv: 33;

5) kehtetuid sedeleid: 1.