default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla osavald

Kärdla osavallakogu liikmed

Ettevõtjate esindaja Martin Kagadze;
Kodanikeühenduste ja külavanemate esindaja Anu Pielberg;
Hoolekogude esindaja Liis Soonik;
Noorte esindaja valimata;
Hiiumaa vallavolikogu liikmed Reili Rand ja Riho Rahuoja.

Kõrgessaare osavald

Kõrgessaare osavallakogu liikmed

Ettevõtjate esindaja Palle Kõlar;
Kodanikeühenduste ja külavanemate esindaja Agu Kohari;
Hoolekogude esindaja Aleksander Pihlo;
Noorte esindaja Robin Niidas;
Hiiumaa vallavolikogu liikmed Artur Valk ja Jaanus Valk.

Hiiumaa vald

Hiiumaa valla koduleht asub aadressil vald.hiiumaa.ee. Hiiu valla kodulehte enam ei uuendata.
http://www.hiiuvald.ee/hiiumaa-vald

 

23. oktoobril 2017 registreeris Hiiumaa valla valimiskomisjon Hiiumaa vallavolikogu liikmed ja asendusliikmed. Otsused avalikustati 24. oktoobril. Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja Hiiumaa vallavolikogu liikmete volitused algasid otsuse avalikustamisele järgneval päeval, 25. oktoobril 2017. Samal päeval jõustus ka ühinemisleping ja tekkis uus omavalitsus Hiiumaa vald.

Hiiumaa vallavanem
Reili Rand
Tel. 56479773
e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Hiiumaa Vallavolikogu esimees
Aivar Viidik
Tel. 5064144
e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

HIIUMAA VALLA DOKUMENDIREGISTER 

KÕRGESSAARE OSAVALD 

KÄRDLA OSAVALD 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliidu Ühine Hiiumaa koalitsioonileping 2017–2021

Kärdla, 31. oktoober 2017

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa sõlmivad valitsemise kokkuleppe eesmärgil arendada Hiiumaa valda edumeelse, avatud, tegusa ja eduka Läänemere saarena, mis väärtustab oma identiteeti ja kogukonna ühtekuuluvustunnet. Meie valitsemisel tõuseb Hiiumaa vald esile avatud ja innovaatilise juhtimisega ja teeb tugevat koostööd nii kodanikuühenduste, era- kui ka riigisektoriga.

Valitsemisel lähtume põhimõttest, et Hiiumaa on üks tervik, kus piirkondade eripärad ja külade omanäolisus on meie tugevus. Oleme veendumusel, et üksmeelne ühtne omavalitsus tagab Hiiumaa tervikliku arengu.

Oleme seisukohal, et Hiiumaa ei ole Eesti ääremaa ja Hiiumaa sees ei ole ääremaid, kuna kogu saar evib kaasaegset elukvaliteeti, elujõulist omakultuuri ja nutikaid lahendusi.

Loe edasi: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliidu Ühine Hiiumaa koalitsioonileping 2017–2021

Koostööleping

Hiiu vald ja tuuleenergia tootja Nelja Energia allkirjastasid esmaspäeval, 31. juulil koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi rajamiseks; ettevõtte sõnul aitab tuulepark täita Euroopa liidu taastuvenergia eesmärke.
“Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse,” teatas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus, kelle sõnul on tänane päev oluline verstapost Eesti esimese meretuulepargi saamisloos.
“Ühelt poolt valmistame projekti ette tehniliselt ja teisalt peame valitsuse abiga läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmesriikidega, kelle 2020. aasta taastuvenergia eesmärke see meretuulepark saaks aidata täita,” lisas Kruus, kelle sõnul liigub arendus planeeritud ajakavas.
“On väga tänuväärne, et üks energiaettevõte näeb oma tavapärase äritegevuse juures ka vajadust ja võimalust kogukonda tagasi panustada. Pikalt kestnud läbirääkimised pole meie jaoks alati olnud kerged, kuid täna võin julgelt kinnitada, et oleme tegutsenud Hiiumaa heaks,” teatas Hiiu valla vallanem Reili Rand.
Tuulepargivastaseid koondav Hiiu Tuul MTÜ on varem esitanud Hiiu vallavolikogule vaide vallavolikogu 8. juuni istungil vastu võetud otsusele kiita heaks koostööleping Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuulepargiga Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele. Hiiu Tuul oli seisukohal, et heaks kiidetud koostööleping ei ole õiguspärane ega otstarbekas.
Tuulepargi arendaja Nelja Energia soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada avamere tuulepargi võimsusega 700 kuni1100 megavatti ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute kaugus rannast on vähemalt 12 kilomeetrit ning omavaheline kaugus on umbes 1 kilomeeter. Tuulikute nimivõimsus on 4 kuni 7 megavatti, masti kõrgus 100-105 meetrit ja rootori diameeter 130-164 meetrit.
Hiiu valla elanikele luuakse lisaks võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid või võlakirju fikseeritud 15-protsendilise aastatulususega. Koostöölepingu kohaselt luuakse meretuulepargi hooldustööde keskus Hiiu valda, mis loob juurde ligikadu 30 otsest ja 20 kaudset töökohta, lisaks viiakse Hiiumaal läbi hooldustehnikute koolitamine.
Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltimaade suurim tuuleenergia tootja ja arendaja. Ettevõttel on kolmes Balti riigis tuuleparke koguvõimsusega 280 megavatti ning lisaks tuuleparkidele on ettevõttel Eestis ka kaks biogaasijaama. Nelja Energia bilansimaht on üle 400 miljoni euro.
Ettevõtte värskeimad projektid on Leedu Šilutė 60-megavatine tuulepark maksumusega rohkem kui 100 miljonit eurot, koostootmisjaam ja pelletitehas Lätis koguinvesteeringuga 30 miljonit eurot ning Tooma tuulepargi 7-megavatine laiendus Eestis, mille investeering on 11,5 miljonit eurot.

Koostööleping

Lisad

9.-10. aprillil Hiiu vallas läbiviidud elanike küsitluse tulemused

1) Hiiu valla haldusterritooriumil vähemalt 16-aastaste nimekirja kantud elanike arv seisuga 03.04.2017: 4041;

2) küsitluses osales kokku (elektrooniliselt ja küsitluspunktides): 134 Hiiu valla elanikku;

3) esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla, ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks“ jaatavalt vastanud isikute arv: 100;

4) esitatud küsimusele „Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla, ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks“ eitavalt vastanud isikute arv: 33;

5) kehtetuid sedeleid: 1.

Hiiu vallavalitsus ei toeta metsloomade kasutamist meelelahutuses

Hiiu vallavalitsus esitas vallavolikogule kinnitamiseks määruse “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” muutmiseelnõu. Eelnõus tehakse ettepanek täiendada määruse paragrahvi punktiga, mis võimaldab vallavalitsusel põhjendatud juhul jätta andmata ürituse korraldamiseks luba, kui üritus sisaldab metsloomade avalikku näitamist.

Hiiu vallavalitsus toetab eelnõu esitamisega põhimõtet, et metsloomade kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil on keelatud. Lisaks sellele, et metsloomadel puuduvad avalikus ruumis loomuomased tingimused ning neid võidakse väärkohelda, võivad meelelahutuses kasutatavad metsloomad olla vabadusse pääsedes ohtlikud ning levitada nakkushaigusi, mis on ohuks avalikule turvalisusele.

Loe edasi: Hiiu vallavalitsus ei toeta metsloomade kasutamist meelelahutuses

Soojamajanduse arengukava projekt

Vallavalitsuse korraldusega 24.03.2015 nr 100 algatati Hiiu valla energiamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2020.

Arengukava koostamiseks moodustatud juhtrühm otsustas 2016. aasta lõpus, et vallale on hetkel mõistlikum ja vajalikum soojusmajanduse arengukava tegemine (mis on muuhulgas eelduseks projektide taotlemisel), seetõttu otsustati edasi minna soojusmajanduse arengukavaga.

Volikogule on esitatud kinnitamiseks Hiiu valla soojamajanduse arengukava piirkonniti: vastavalt Kõrgessaare, Lauka ning Kärdla kolme erineva piirkonnana - Leigri, Sadama, Kärdla.

Soojamajanduse arengukava projekt

 

SAMM LÄHEMALE ÜHTSELE HIIUMAALE

20. detsembril kell 11.00 allkirjastatakse Hiiu vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ühinemisleping Hiiu valla ja Käina valla vahel.

Olete oodatud ajaloolisest hetkest osa saama!

Hiiumaa vald