default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Elanike küsitluse tulemused

Küsitluses osales kokku 69 elanikku. Küsimusele "Kas toetate Hiiu valla ja Käina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks" vastas jaatavalt 57 elanikku ja eitavalt 11 elanikku. Üks küsitlussedel oli kehtetu.