default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingu muutmise avalikustamine

Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla volikogude poolt 8.12.2016 kinnitatud ühinemislepingu punkti 6.1.1. muutmise. Muudatuse ettepaneku tingib Vabariigi Valitsuse 15.2.2017 ettepanek Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemiseks.

Ühinemislepingu punkti 6.1.1 muutmine:

6.1.1. Volikogu koosseisus on 23 liiget, kes valitakse 3 valimisringkonnas. Volikogu mandaadid jagunevad vastavalt seadusele. Valimisringkonnad moodustatakse osavaldade kaupa. 2017. aasta volikogu valimistel avatakse valimisjaoskonnad vähemalt 2013. aasta valimisjaoskondade asukohtades.

Seletuseks:

Kehtivas lepingus on kokku lepitud, et volikogu koosseisus on 17 liiget. Vastavalt seadusele on Hiiumaa vallas ette nähtud 21 mandaati. Selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused erinevates piirkondades võrdsemad on vaja suurendada mandaatide arvu 23-le.

 

Valijate arv

Mandaate 21

Valijaid mandaadi kohta

Mandaate 23

Valijaid mandaadi kohta

Emmaste vald

1089

3

363

3

363

Kõrgessaare

1115

3

372

3

372

Kärdla

2906

7

415

8

363

Käina vald

1791

4

448

5

358

Pühalepa vald

1435

4

359

4

359

Kokku

8336

21

397

23

362