default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Rahvakoosolekud Hiiu vallas ja Käina vallas

Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla 8.12.2016 ühinemislepingu punkti 6.1.1. muutmise. Muudatuse ettepaneku tingib Vabariigi Valitsuse 15.2.2017 ettepanek Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemiseks. Kehtivas lepingus on kokku lepitud, et volikogu koosseisus on 17 liiget. Vastavalt seadusele on Hiiumaa vallas ette nähtud 21 mandaati. Selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused erinevates piirkondades võrdsemad on vaja suurendada mandaatide arvu 23-le.

Loe edasi: Rahvakoosolekud Hiiu vallas ja Käina vallas

Elanike küsitlus Hiiu vallas

Vabariigi Valitsuse algatatud Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud elanike küsitlus toimub 9. ja 10. aprillil 2017 kell 10-18.

Hiiu valla küsitluspunktid asuvad Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Kõrgessaare valitsejamajas (Tööstuse tee 16, Kõrgessaare).

Kärdla küsitluspunkti piirkonnaks on vallasisese Kärdla linna territoorium, st Kärdla küsitluspunktis saavad hääletada elanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kärdla linn.
Kõrgessaare küsitluspunkti piirkonnaks on endine Kõrgessaare valla territoorium, st Kõrgessaare küsitluspunktis saavad hääletada elanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on endine Kõrgessaare valla territoorium.

Küsitluses osalejad, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Hiiu valla täpsusega, saavad avaldada oma arvamust mõlemas küsitluspunktis.

Elektrooniliselt saab vastata 9. aprillil kell 00.00 - 24.00 vajutades siia.

Kui küsitluses osaleja ei saa tervisliku seisundi tõttu osaleda küsitlusel, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Taotlus kodus vastamiseks tuleb omavalitsustele esitada hiljemalt 10. aprillil kell 15.00 e-postiga või telefonidel 4636082 (Hiiu Vallavalitsus, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või 4622888 (Käina Vallavalitsus, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Hiiu vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud,
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Elektroonilise hääle andmiseks vajuta siia. Isiku tuvastamiseks tuleb vajutada paremal üleval nurgas olevale nupule ”Sisenemine”, tuvastada saab kas ID-kaardi või Mobiil-ID -ga, seejärel teha valik kas JAH või EI, peale valiku kinnitamist kuvatakse tehtud valik.

Abiks VOLIS-e kasutamisel
- Kohe pärast väljalogimist ei ole turvanõuete tõttu võimalik VOLIS-t uuesti kasutada.
- Pärast väljalogimist on vaja kõik veebiaknad sulgeda.
- Juhul, kui uue akna avamisel annab veebileht veateate, võib abiks olla veebilehitseja vahemälu kustutamine (Abi).
- Virtuaalne nõustaja ID kaardi abi.

Elanike küsitluse tulemused

Küsitluses osales kokku 69 elanikku. Küsimusele "Kas toetate Hiiu valla ja Käina valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks" vastas jaatavalt 57 elanikku ja eitavalt 11 elanikku. Üks küsitlussedel oli kehtetu.

Elanike küsitlus

Seoses Hiiu valla ja Käina valla ühinemisläbirääkimistega viiakse läbi küsitlus Hiiu valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Küsitluse teel saavad Hiiu valla ja Käina valla elanikud avaldada oma arvamust, kas ollakse nõus Hiiu valla ja Käina valla ühinemisega või mitte.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Hiiu vallas või Käina vallas.

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Kui küsitluses osaleja ei saa tervisliku seisundi tõttu küsitlusel osaleda, võib ta taotluse alusel taotleda vastuse andmist kodus.

Hiiu vallas on küsitluspunktid avatud 4. ja 5. detsembril kell 10.00 – 18.00:
Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja
Kõrgessaare valitsejamajas (Tööstuse tee 16, Kõrgessaare)

Elektrooniliselt saab vastata 30.novembrist kell 9.00 kuni 3. detsembrini kella 20.00ni 

Hiiu valla elanikuna arvamuse avaldamine
Käina valla elanikuna arvamuse avaldamine

Elektrooniliselt antud arvamust on võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta küsitluslehel arvamuse andmisega.

Elektrooniliselt saab hääletada ainult ID-kaardiga.
Juhul kui kuvatakse veateade "Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!", siis vajutage paremal üleval olevale nupule "Logi sisse".

Kodus vastamine toimub ainult 4. detsembril küsitluspunktide lahtioleku ajal.

Taotlus kodus vastamiseks tuleb Hiiu Vallavalitsusele esitada hiljemalt 2.detsembril kella 12.00ks. Vastavast soovist anda teada e-postiga (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefonil 4636082.

ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMINE JA RAHVAKOOSOLEKUD

Hiiu Vallavalitsus avalikustab Hiiu Valla ja Käina Valla ühinemislepingu projekti ettepanekute esitamiseks perioodil 5. - 27. november 2016

Ühinemislepingu projekt koos lisadega on elektrooniliselt kättesaadavad siit:
Hiiu Valla ja Käina Valla ühinemislepingu seletuskiri
Ühinemislepingu projekt
Ühinemise kaart
Investeeringute tabel
Käina Valla 2015.a. majandusaasta aruanne
Hiiu Valla 2015.a. majandusaasta aruanne

Paberkandjal saab dokumentidega tutvuda vallavalitsuse kantseleis (Keskväljak 5a, Kärdla, II korrus) ning raamatukogu teeninduspunktides Kärdlas (Rookopli 18), Kõrgessaares (Tööstuse tee 16), Laukal (Lauka Põhikooli ruumides) ja Kõpus (Kärdla Põhikooli Kõpu õppekoha ruumides).
Ettepanekud palume vormistada kirjalikult ja edastada need hiljemalt 27. novembriks (k.a) e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kõik tähtajaks laekunud ettepanekud avalikustatakse valla kodulehel rubriigis „Haldusreform”

Rahvakoosolekute ajad 

21. novembril kl 18.30 Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses (Mäe 2, Käina)
22. novembril kl 18.00 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse tee 25)
23. novembril kl 18.0 Kärdlas, Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a)
25. novembril kl 18.00 Kõpu Rahvamajas

Ootame aktiivset kaasa mõtlemist!

Lisainfo:
Jüri Ojasoo
Hiiu Vallavolikogu esimees
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Reili Rand
Hiiu Vallavanem
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Haldusreform

Siia rubriiki koondame materjale seoses Hiiumaa omavalitsuste ühinemisega, sh toome eraldi välja Hiiu vallaga seonduva

Vallavolikogude otsused

18. veebruaril 2016 tegi Hiiu Vallavolikogu ettepaneku Emmaste, Pühalepa ja Käina vallavolikogudele konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Kõik kolm valda keeldusid konsultatsioonide alustamisest nelja valla vahel: Emmaste Vallavolikogu otsus, Käina Vallavolikogu otsus, Pühalepa Vallavolikogu otsus.

24. augustil 2016 tegi Käina Vallavolikogu omalt poolt ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale. 

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu Vallavolikogu Käina valla ettepaneku vastu. Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

25. oktoobril vastas Pühalepa Vallavolikogu samale ettepanekule eitava otsusega.

31. oktoobril otsustas Emmaste Vallavolikogu mitte nõustuda Käina Vallavolikogu ettepanekuga läbi rääkida ühise omavalitsuse moodustamise osas Hiiumaal.

Käina Vallavolikogu ja Hiiu Vallavolikogu juhtkomisjonid jätkavad tööd kahepoolselt.

8. detsembril otsustas volikogu esitada maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

26. jaanuaril põhjendas volikogu valitsusele uue valla nime Hiiumaa valikut.

Ühinemise konsultatsioonid 2016 aastal

13. oktoobril toimus esimene kohtumine Hiiu j Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmaste, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Käsitleti juhtimisstruktuuri puudutavaid küsimusi: protokoll nr.1

17. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel keskenduti uue valla eelarve jaotumise põhimõtetele: protokoll nr.2 

19. oktoobri Hiiu valla ja Käina kohtumisel vaadati üle avalike teenuste osutamist puudutav peatükk: protokoll nr.3 

21. oktoobr Hiiu valla ja Käina kohtumise teema oli ühinemistoetusest tehtavad invetsreeringud. Lisaks vaadati üle Emmaste vallast ja Pühalepa vallast laekunud ettepanekud: protokoll nr. 4

24. oktoobril arutasid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid vallasekretäride ettepanekuid ühinemislepingusse. Päevakorras oli ka valla ning osavalla eelarvete küsimused: protokoll nr. 5

26. oktoobri kohtumisel jätkasid Hiiu valla ja Käina valla esindajad eelarvelise küsimustega ühinemislepingusse ning lisaks käsitleti sotsiaalteemasid: protokoll nr.6

28. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel räägiti töökohtade jaotusest ühinenud omavalitsuses, osavaldade põhimäärusest ja lepiti kokku ühinenud valla juriidiline aadress: protokoll nr. 7

02. novembril oli Hiiu valla ja Käina valla kohtumise teemadeks ühinemislepingu ülevaatamine, lepngu avalikustamine ja rahva arvamuse välja selgitamine: protokoll nr.8

04. novembril leppisid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid kokku veel viimastes küsimustes seoses ühinemislepingu projektiga ja selle avalikustamisega: protokoll nr.9

18.novembril arutati investeeringutoetuse kasutamist, sotsiaaltoetuste ühtlustamist, osalustasusid ning osavallaga seotud küsimusi. Protokoll nr 10

30.novembril vaadati läbi ühinemislepingusse esitatud parandusettepanekud. Protokoll nr 11

Elanike küsitlus 

Elanike küsitluse tulemused

Ühinemisleping

Ühinemislepingu projekti avalikustamine  koos lisadega

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu seletuskiri 04. november 2016

Investeeringud 04. november 2016

Ühinemise kaart 04. november 2016

Elanike küsitlus

Elanike küsitluse tulemused

Muudatusettepanekud ühinemislepingusse

Volikogu mandaatide muutmine

Dokumentide tööversioonid ja lisamaterjal

Ühinemisläbirääkimiste ajakava Hiiumaal

Hiiumaa Osavalla põhimääruse projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 26. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 21. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 19. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 17. oktoober 2016

Hiiumaa valdade ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hinnang ja eelarvemudel. Koondraport OÜ Cumulus Consaltingult, august 2016

Haldusreformi seadus

Ettevalmistusperiood

26. jaanuaril toimus koosolek, kus otsustati moodustada valdkondadepõhised töögrupid ühinemise ettevalmistamiseks. Protokoll.

21. veebruaril toimus koosolek, kus maavanem andis ülevaate haldusreformi käigust ja konsultant tutvustas sundliitmise protsessi ning valdkondadepõhised töögrupid andsid ülevaate oma koosolekutest. Protokoll. Otsustati kutsuda ühise laua taha ka Emmase ja Pühalepa volikogude liikmed - kutse.

9. märtsil kell 18 kohtusid Emmaste ja Pühalepa valla volikogude liikmed Käina vallamajas ühisel koosolekul. Koosolekul osalesid konsultandid, Rahandusministeeriumi esindaja ja maasekretär. Mandaatide jaotuse tabel. Uus koosolek lepiti kokku 20.3.2017 kell 16 Käina vallamajas - kutse. Pärast ühist koosolekut toimus juhtkomisjoni koosolek. Protokoll.

17. märtsil edastati Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu digitaalselt allkirjastatud vastus Hiiu valla ja Käina valla kutsele alustada 20.03.2017 ühinemiskokkuleppe läbirääkimistega.

20. märtsi koosoleku protokoll. Üheks teemaks olid maavalitsuselt tulevad ülesanded.

29. märtsi koosoleku protokoll. Koosolekul kinnitati Hiiumaa valla struktuur.

18. aprilli koosoleku protokoll. Teemad on struktuur, raha ja põhimäärus.

24. aprilli koosoleku protokoll. Teemaks on põhimäärus.

16. mai koosoleku protokoll. Teemaks oli Põhimäärus, osavalla põhimäärus, IT lahendused ja struktuur.

29. mai koosoleku protokoll. Temmaks oli osavalla põhimäärus.

Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud.

Valdkonnapõhiste töögruppide koosolekute protokollid

Sotsiaalvaldkonna töögrupp. Koosseis: Ly Meldorf, Heli Tuisk, Aasa Saarna, Elle Voolma, Annely Veevo, Kairi Priit ja Reili Rand). Koosolekud 9.2 kl 14.30 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 21.2 kl 13 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 6.3 kl 15 Hiiu Vallavalitsuses.

Hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö töögrupp. Koosseis Annely Veevo, Margit Kagadze, Tiia Liibert, Ly Meldorf, Jana Uuskari ja ekspert Ermo Mäeosts. Koosolekud 14.2.2017 kl 16 Käina volikogu saalis (protokoll), 27.2.2017 kell 16 Käina vallamajas (protokoll), 13.3.2017 kl 14.00 Hiiu vallavalitsuse majas (protokoll). töö tulemusena valminud aruanne.

Majanduse ja halduse töögrupp. Koosseis Üllar Padari, Aiki Maivel, Tõnu Koppel, Liili Eller ja Argo Valgma. Koosolekud 13.2.2017 kokku Hiiu vallamajas kell 10, 7.3.2017 kell 10 Käina vallamajas.

Kantselei, tehnilise toe, raamatupidamise ja IT töögrupp. Koosseis Inge Elissaar, Helen Härmson, Aiki Maivel, Laur Meldorf, Jüri Ojasoo, Tarmo Rajang, Märt Saar, Piret Sedrik ja Helika Villmäe. Koosolekud 15.2.2017 kell 15.30 Hiiu Vallamajas (protokoll), 22.2.2017 kell 15 Hiiu vallamajas (protokoll), 14.3.2017 kell 10 Käina Vallamajas Protokoll koos lisaga.

Arengu, planeeringu, ehitustegevuse ja rahanduse töögrupp. Koosseis Monika Pihlak, Jürgen Vahtra, Aivi Telvik, Omar Jõpiselg, Tiivi Lipp. Koosolekud 6.2.2017 kell 14 või 14.30 (sõltuvalt HOL lõppemisest) Hiiu Vallamajas, 21.3.2017 kell 13.30 Hiiu vallamajas. Kokkuvõte. Rahandusosakonna ülesanded. Arenguosakonna ülesanded.

Juhtkomisjoni töögrupp. Koosseis Jüri Ojasoo, Eha Brikker, Üllar Padari, Omar Jõpiselg, Aiki Maivel, Inge Elissaar, Aivi Telvik, Helika Villmäe, Helen Härmson, Reili Rand, Georg Linkov, Artr Valk. Koosolek 24.04.2017 kell 14.00 Hiiu vallamajas. Arutati Hiiumaa valla põhimäärust. Protokoll.

Töögruppide koosolekute tulemusena valmisid Hiiumaa Vallavalitsuse struktuur ja Hiiumaa valla osavaldade struktuur.

Hiiumaa Ühendamine

Elanike küsitlus

Elanike küsitluse tulemused

Teemaga seotud meediakajastused

Hiiu ja Käina vald liiguvad ühinemisläbirääkimiste poole (Hiiu Leht, 18.okt 2016) http://www.hiiuleht.ee/2016/10/hiiu-ja-kaina-vald-liiguvad-uhinemislepingu-poole/