Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Haldusreform

Siia rubriiki koondame materjale seoses Hiiumaa omavalitsuste ühinemisega, sh toome eraldi välja Hiiu vallaga seonduva

Vallavolikogude otsused

18. veebruaril 2016 tegi Hiiu Vallavolikogu ettepaneku Emmaste, Pühalepa ja Käina vallavolikogudele konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Kõik kolm valda keeldusid konsultatsioonide alustamisest nelja valla vahel: Emmaste Vallavolikogu otsus, Käina Vallavolikogu otsus, Pühalepa Vallavolikogu otsus.

24. augustil 2016 tegi Käina Vallavolikogu omalt poolt ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale. 

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu Vallavolikogu Käina valla ettepaneku vastu.

25. oktoobril vastas Pühalepa Vallavolikogu samale ettepanekule eitava otsusega.

31. oktoobril otsustas Emmaste Vallavolikogu mitte nõustuda Käina Vallavolikogu ettepanekuga läbi rääkida ühise omavalitsuse moodustamise osas Hiiumaal.

Käina Vallavolikogu ja Hiiu Vallavolikogu juhtkomisjonid jätkavad tööd kahepoolselt.

Ühinemise konsultatsioonid 2016 aastal

13. oktoobril toimus esimene kohtumine Hiiu j Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmaste, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Käsitleti juhtimisstruktuuri puudutavaid küsimusi: protokoll nr.1

17. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel keskenduti uue valla eelarve jaotumise põhimõtetele: protokoll nr.2 

19. oktoobri Hiiu valla ja Käina kohtumisel vaadati üle avalike teenuste osutamist puudutav peatükk: protokoll nr.3 

21. oktoobr Hiiu valla ja Käina kohtumise teema oli ühinemistoetusest tehtavad invetsreeringud. Lisaks vaadati üle Emmaste vallast ja Pühalepa vallast laekunud ettepanekud: protokoll nr. 4

24. oktoobril arutasid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid vallasekretäride ettepanekuid ühinemislepingusse. Päevakorras oli ka valla ning osavalla eelarvete küsimused: protokoll nr. 5

26. oktoobri kohtumisel jätkasid Hiiu valla ja Käina valla esindajad eelarvelise küsimustega ühinemislepingusse ning lisaks käsitleti sotsiaalteemasid: protokoll nr.6

28. oktoobri Hiiu valla ja Käina valla vahelisel kohtumisel räägiti töökohtade jaotusest ühinenud omavalitsuses, osavaldade põhimäärusest ja lepiti kokku ühinenud valla juriidiline aadress: protokoll nr. 7

02. novembril oli Hiiu valla ja Käina valla kohtumise teemadeks ühinemislepingu ülevaatamine, lepngu avalikustamine ja rahva arvamuse välja selgitamine: protokoll nr.8

04. novembril leppisid Hiiu valla ja Käina valla juhtkomisjonid kokku veel viimastes küsimustes seoses ühinemislepingu projektiga ja selle avalikustamisega: protokoll nr.9

18.novembril arutati investeeringutoetuse kasutamist, sotsiaaltoetuste ühtlustamist, osalustasusid ning osavallaga seotud küsimusi. Protokoll nr 10

30.novembril vaadati läbi ühinemislepingusse esitatud parandusettepanekud. Protokoll nr 11

 

Ühinemisleping

Ühinemislepingu projekti avalikustamine  koos lisadega

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu seletuskiri 04. november 2016

Investeeringud 04. november 2016

Ühinemise kaart 04. november 2016

Elanike küsitlus

Elanike küsitluse tulemused

Muudatusettepanekud ühinemislepingusse

Dokumentide tööversioonid ja lisamaterjal

Ühinemisläbirääkimiste ajakava Hiiumaal

Hiiumaa Osavalla põhimääruse projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 04. november 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 28. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 26. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 21. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 19. oktoober 2016

Ühinemislepingu projekt seisuga 17. oktoober 2016

Hiiumaa valdade ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hinnang ja eelarvemudel. Koondraport OÜ Cumulus Consaltingult, august 2016

Haldusreformi seadus

Teemaga seotud meediakajastused

Hiiu ja Käina vald liiguvad ühinemisläbirääkimiste poole (Hiiu Leht, 18.okt 2016) http://www.hiiuleht.ee/2016/10/hiiu-ja-kaina-vald-liiguvad-uhinemislepingu-poole/