Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Keskväljaku töötubade kokkuvõte

2. mail saabusid meile Rootist külla Kärdla Keskväljaku arhitektuurse lahenduse projekteerijad eesotsas Maastikuarhitekturibüroo MARELDiga. Esimene eesmärk oli tutvustada varem tehtud töid, kaasaegseid kohtumispaiku ja Kärdla Keskväljaku ideekavandit. Teine eesmärk oli astuda kohalikega dialoogi, et täpsustada vajadusi ja prioriteete. Samuti viidi läbi töötoad kohalikega saamaks täiendavaid sisendeid ideekavandi täiendamiseks. Gümnasistide ja õpetajatega toimus töötuba Hiiumaa Gümnaasiumis koos jalutuskäiguga Keskväljakul, kus kaardistati erinevate asukohtade tugevusi, nõrkusi ja potentsiaali. Kohtumise eesmärk oli piltide ja sõnade abil luua visioon, milline võiks olla tuleviku Keskväljak, mida kohalikud sooviksid külastada ja milliseid tegevusi võiks see pakkuda. Peale tööpäeva lõppu toimus töötuba Kärdla Kultuurikeskuses kõikide huvitatutega, kus oli osalemas ca. 20 inimest nii Kärdlast, kui kaugemalt. Kohtumisel kaardistati meeldivas õhkkonnas Keskväljaku võimalused, väljakutsed ja prioriteedid. Suurimate väljakutsetena toodi välja parkimine, juurdepääsud ja liiklusskeem. Võimalustena märgiti välikohvikuid, talveplatsi, suveärisid, rattakultuuri elavdamist ning uute töökohtade teket. Prioriteediks peeti parkimiskohti, tegevuste ja äride mitmekesisust ning erinevate ühiskonnagruppide ja liiklejate vajadusi. Arhitektide edasiseks ülesandeks on esialgse lahenduse kohandamine töötubades kõlanud mõtetega. Kuna töötubades kõlas ka vastandlikke seisukohti, siis ei ole võimalik kõigi ideedega arvestada, kuid arhitektid püüavad seejuures oma erialasest pädevusest lähtuvalt hinnata esitatud mõtete ühildumist Hiiumaa potentsiaali ja võimalustega. Kohandatud lahenduse tutvustamisest anname kindlasti teada. Täpsem kokkuvõte töötubadest on kättesaadav internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?itm=50731

pilt