default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu valla noored, andke oma panus huvihariduse kujundamisse

Hea Hiiu valla noor, Hiiu vallavalitsus ootab hiljemalt 20. juuliks 2017 vastuseid huvitegevust puudutavatele küsimustele ning ootab Sind 25. juulil kell 14.00-16.00 Hiiu vallamajja (Keskväljak 5a, Kärdla) huvihariduse ümarlauale, et saaksid omi ideid tutvustada.


KÜSIMUSTIKU LINK - http://bit.ly/hiiuvallahuvitegevus


Hiiu Vallavalitsus ootab Hiiu vallas elavatelt või õppivatelt noortelt ettepanekuid ning soove huvitegevuse paremaks korraldamiseks, et koostada saadud tagasiside põhjal huvitegevuse täiendava toetuse kava.


1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse täiendatud redaktsioon, millega pannakse alus noorte huvitegevuse riigi täiendava toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huvitegevus vähemalt 7-19-aastastele noortele kättesaadavamaks, pakkuda mitmekesiseid osalusvõimalusi ning vähendada mitteosalejate osakaalu.


Huvitegevus peab olema noortele kättesaadav kõikidel huvialadel, st sport, tehnoloogia, loodus- ja täppisteadused ning üldkultuur. Riik hakkab huvitegevust iga-aastaselt täiendavalt toetama 2017. aasta septembrist.


Riigi huvitegevuse täiendav toetus Hiiu vallale 2017. aastal on 24 000 eurot ning 2018. aastal ligi 60 000 eurot.


Toetuse kasutamisel peab omavalitsus lähtuma põhimõttest, et toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. See tähendab, et valla senine panus huvitegevusse peab säilima ja vald ei saa olemasolevat panust vähendada ega asendada toetusega. Riigipoolne toetus on täiendavate võimaluste loomiseks, mis tähendab, et kitsaskohtade lahendamiseks tegevusi planeerides, peab analüüsima, kas ja kuidas planeeritav tegevus loob noore jaoks täiendava võimaluse osalemiseks huvitegevuses.


Hiiu Vallavalitsus koostab huvitegevuse arendamisse lisanduva toetuse kasutamise kava, millele eelnevalt on oluline kaardistada valdkonna kitsaskohad ehk arenguvajadus.